Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (58917)
 2. 6789 (22441)
 3. chienxahanoi (15378)
 4. huyenmapu (15022)
 5. Robetto (14671)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (196088)
 2. dinhhoang_208 (39010)
 3. 6789 (31774)
 4. Pandora (17589)
 5. 123456 (17188)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (294)
 2. hongdoan (151)
 3. DuongChi (135)
 4. reporter (116)
 5. Ugly Fish (105)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (273)
 2. Ugly Fish (215)
 3. 12346789 (179)
 4. Alent_Tab (114)
 5. quocvantb (98)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68