XQMS new version 9.02. tấn công củng không kém gì TYPHOON 12.15....có thể lấn hơn một tí. phải không ALEX...!!!