Trích dẫn Gửi bởi Tuank75 Xem bài viết
ACE cho tôi hỏi ván 3 giữa Tưởng Xuyên - Tào Nham Lỗi; đến cuối hình cờ TNL thua vi hết giờ à? Vẫn có nước xe 8 bình 5 ăn tốt đánh hòa được chứ?V3_TXuyen_TNLoi.jpg
Bien ban ván đấy thiếu. Mình xem trực tiếp thì TNL bình xe ăn tốt, TX tấn xe ăn pháo, tướng buộc ăn lên rồi lên sĩ chiếu,bắt lại xe TNL buông cờ chịu thua.