Xin chào Minh Thanh. Chúc ông bạn 1 buổi tối thật thăng hoa và lên đỉnh. Về các kèo thì xin mời Minh Thanh cứ ra kèo, chắc chắn sẽ có người nhận... Tôi sẽ là người đầu tiên khớp lệnh với Minh Thanh... Các kèo đã chốt chưa thể biết KQ thắng thua ra sao, nên rất khó để nói trước là góp quỹ bia như nào...Thôi thì ta cứ tùy cơ ứng biến lựa cơm gắp mắm theo tình hình thực tế...
Nếu Minh Thanh nhận kèo Top 10x50 cốc, nếu win chắc chắn tôi sẽ góp 50% số bia lấy đc của Minh Thanh vào quỹ, nếu tôi thua thì mong AE thông cảm...